زنان، پیشگامان آزادی و اتحاد ملت¬ها

جنگهای خونین، کشتارهای دسته­جمعی، آواره شدن هزاران زن و کودک گرسنه درکوهستانهاو ده­ها تصویر جانکاه دیگری از این دست روزانه صفحات اینترنت و کانالهای تلوزیونی را پر کرده و چشم ها  گوش ها را به خود کشیده و لرزه بر انداممان جاری می­سازد. این تصاویر همواره وهمراه با نام خاورمیانه در اذهان عمومی نقش بسته […] read more

On August 21st, 2014, posted in: Jineolojî, KJKONLINE by
زنان باید مراقب تله‌ها‌ی زن‌ستیز باشند

مادورا آسو فحشاء یکی از آن تله‌هایست که توسط ذهنیت مردسالار و قدرت‌طلب دولتی،جهت به دام انداختن زنان و جوانان پهن شده و امروزه نیز با شیوه‌های متفاوتی در سطح جامعه به ترویج آن پرداخته می‌شود.در طول این مقاله به شیوه‌ها و راهکارهایی که توسط آن فحشاءدر جامعه روبه ازدیاد می‌نهد و چگونه جامعه‌ی ایران […] read more

On August 6th, 2013, posted in: Jineolojî, KJKONLINE by
نظري بر فرهنگ تجاوز

با آغاز انقلاب نوسنگي، جامعه‌ي انساني به تكامل فكري، معنوي و ساختار اجتماعي دست يافت. جامعه‌ي انساني كه در پيرامون فرهنگ زن‌ـ مادر به سير رشد و تكامل طبيعي خويش تداوم مي‌داد، بعدها از سوي مردان حقه‌باز و نيرومند كه همانا فرزندان ناسپاس اين جامعه بودند، مورد هجوم و تجاوز قرار گرفت. تجاوز در معناي […] read more

On August 6th, 2013, posted in: Jineolojî, KJKONLINE by
نگاهي به وضعيت اجتماعي و سياسي زنان بلوچي

مادورا آسو از قديم‌ تا کنون در ميان جوامع آريايي در نظر گرفتن حقوق و احترام به جايگاه و منزلت اجتماعي زنان يکي از اولويت‌هاي غيرقابل اغماض بوده است. در فرهنگ خالص آريايي اهتمام‌‌دادن به نقش زنان جهت پيشبرد و پيشرفت اجتماعي بي‌نهايت حياتي‌ست. آشنايي با دسترنج و قدرداني از ارزش‌هاي مادي جامعه يکي از […] read more

On August 6th, 2013, posted in: Jineolojî, KJKONLINE by
تحقيقي در باب پروژهي خودمديريتي دموکراتيک و زواياي آن

 مرکز پژوهشی مطبوعات یژرک پنج هزار سال است که نظام تمدن مرکزي تمامي مسايل اجتماعي را که از ريشه‌هاي تاريخي برخوردار مي‌باشند، روي هم انباشته و با تلنبارکردن، آن‌ها را به صورت گره‌ي کوري براي جامعه‌ي انساني درآورده است. مسايلي که در طول تاريخ نظام اجتماعي را گريبانگير و با سؤالاتي نظير چگونه و از […] read more

On August 2nd, 2013, posted in: Jineolojî, KJKONLINE by
چگونگی شکل‌گیری جنبش زنان در ایرا

مادورا آسو هنگامی که انسان‌ها به نیروی درک و شناخت کافی از حق و حقوق طبیعی‌ای پایمال شده خود دست یافتند جهت دست‌یازیدن به آن به سازماندهی‌های مردمی و توده‌ای متوسل شدند. جنبش‌های مردمی و توده‌ای از بطن جامعه برخاسته و از شناختی مشخص از مکان و زمان خویش برخوردار بوده‌اند. با درک و بینش […] read more

On August 1st, 2013, posted in: Jineolojî, KJKONLINE by
نگاهی به وضعیت زنان در جامعه لُرستان

مادورا آسو لرستان یکی از نخستین‌ سکونت‌گاه‌های قدیمی بشر بوده و در این خاک فرهنگ اصیل آریایی ریشه دوانیده است. محدوده‌ی این سرزمین عاصی و پوشیده از رشته‌ کوه‌های مرتفع زاگرس تا متصل نمودن دشت‌های سرسبزی که از آنزندگی می‌تراودامتداد می‌یابد. خلق این دیار جهت دفاع از فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی خویش همیشهمرتفع‌ترین نقاط برای […] read more

On July 6th, 2013, posted in: Jineolojî, KJKONLINE, مبحث KJK by
فاحشگي؛ ضامن قدرت مردسالار

«رهبر آپو» در دفاعيات خويش خودمديريتي دموكراتيك را به صورت 8 عنوان اساسي تعريف نموده است. اين عناوين عبارتند از: بعد سياسي، حقوقي، دفاع ذاتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيك و ديپلماتيك. در اين بخش از مقاله‌ام به تعريف جايگاه زن در بعد سياسي خودمديريتي دموكراتيك خواهم پرداخت. از اينكه زن نيروي پيشاهنگ اجتماعي شدن بوده […] read more

On May 11th, 2013, posted in: Jineolojî, KJKONLINE by