زنان، مدافعان زندگی، پیام آوران صلح

گستره دامنه تبلیغات دولت اسلامی موسوم به داعش، محدوده جغرافیایی عراق را درنوردیده و به تمامی کشورهای خاورمیانه سرایت کرده است. این قضیه شامل ایران نیز می­شود که به نوبه خود یکی از پشتیبانهای این گروهک تروریستی به شمار می­آید و اکنون با تغیرات استراتژیکی و تاکتیکی این گروهک تروریستی، معلوم شده که یکی دیگر […] read more

On September 9th, 2014, posted in: KJKONLINE, مبحث KJK by
ملت دموكراتيك؛ تضمين آينده‌ي آزاد

ما به‌عنوان جنبش آزادي زنان كردستان بارها و بارها از «بهار آزادي»، كه به معناي گسترش سازماندهي و ارتقاي هر چه بيشتر مبارزه و فعاليت‌هاي‌مان در راستاي پيشبرد جامعه‌اي اخلاقي‌ـ‌ سياسي مي‌آيد، بحث نموديم. طي دو سال گذشته ما كنگره‌ي‌مان را تحت شعار «با هويت آزاد جنبش زنان آزاد كردستان به استقبال بهار آزادي خلق‌ها […] read more

On August 6th, 2013, posted in: KJKONLINE, مبحث KJK by
نه برای خودکشی

ما در ارتباط با مقوله‌ی خودکشی در ایران و شرق کوردستان با عضو کوردیناسیون جمعیت زنان والا (KJB) بسه شیمال مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم. در این مصاحبه سعی کردیمعوامل اصلی این پدیده را از چند منظر مختلف به بحث و گفتگو بگذاریم. هر چند که دولت اسلامی ایران و نهادهای رسمی وابسته به آن از درج […] read more

On August 6th, 2013, posted in: KJKONLINE, مبحث KJK by
مبارزات سازماندهيشده و آگاهانهي زنان خط بطلاني بر سياستهاي جنگ ويژه

اويندار آرارات ما بهعنوان خلق كرد در طي 30 سال مبارزات آزاديخواهانه، تمامي تلاشمان در راستاي صيانت از موجوديت، كسب هويت مليـ دمكراتيك و نيل به جامعه و جهاني آزاد، برابر و عادل بوده است. تغيير و تحولات اجتماعي كه از طريق مبارزهاي آشكار با دشمنان خلقمان عملي ميگردد، داراي ابعاد گوناگون و همهجانبه بوده، […] read more

On August 6th, 2013, posted in: KJKONLINE, مبحث KJK by
نگاهی به وضعیت زنان در جامعه لُرستان

مادورا آسو لرستان یکی از نخستین‌ سکونت‌گاه‌های قدیمی بشر بوده و در این خاک فرهنگ اصیل آریایی ریشه دوانیده است. محدوده‌ی این سرزمین عاصی و پوشیده از رشته‌ کوه‌های مرتفع زاگرس تا متصل نمودن دشت‌های سرسبزی که از آنزندگی می‌تراودامتداد می‌یابد. خلق این دیار جهت دفاع از فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی خویش همیشهمرتفع‌ترین نقاط برای […] read more

On July 6th, 2013, posted in: Jineolojî, KJKONLINE, مبحث KJK by
خودمديريتي دموكراتيك و نقش زن در عرصهي سياسي

«رهبر آپو» در دفاعيات خويش خودمديريتي دموكراتيك را به صورت 8 عنوان اساسي تعريف نموده است. اين عناوين عبارتند از: بعد سياسي، حقوقي، دفاع ذاتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيك و ديپلماتيك. در اين بخش از مقالهام به تعريف جايگاه زن در بعد سياسي خودمديريتي دموكراتيك خواهم پرداخت. از اينكه زن نيروي پيشاهنگ اجتماعي شدن بوده […] read more

On May 6th, 2013, posted in: KJKONLINE, مبحث KJK by
خشنونت دولتي عليه زنان ايراني

روژان روژهلات پديده‌ي خشونت يكي از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه امروزه در حوزه‌ي حقوق بشر و گفتمان بين المللي بيشتر از هر موضوع ديگري مورد تحقيق و تفحص قرار مي‌گيرد. اين نوع آسيب اجتماعي كه ريشه‌ا‌ي تاريخي دارد مي‌تواند از يك تهديد به آزار و اذيت جنسي و جسماني گرفته تا روحي‌ـ رواني و […] read more

On April 3rd, 2013, posted in: KJKONLINE, مبحث KJK by