Kadın ordulaşması özgürlüğün garantisidir


LİZGE DERSİM Kürt Özgürlük Hareketi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan kadın ordulaşmasının 20. yılında konuşan KCK Yürütme Konseyi üyesi Sozdar Avesta, kadın ordulaşmasıyla başlayan sürecin bugün kadının her alanda örgütlü olduğu bir gerçekliğe ulaştığını söyledi. Kürdistan kadın özgürlük hareketinin ordulaşmasının 20. yıldönümü vesilesiyle Sozdar Avesta ile Kürt kadınlarının dağlardaki mücadelesini, ordulaşma deneyimlerini ve kadın […] read more

On Kasım 14th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Ekonomi Nedir ve Nasıl Algılıyoruz?


Dicle TEKMAN Demokratikleşme çerçevesinde ele aldığımız ekolojik-ekonomik toplum inşasında ekonomik yaşamın olmazsa olmaz kabilinde kaçınılmaz bir yerinin olduğu, bunun için ertelenemez görev ve misyonla karşı karşıya kaldığımızı bilmek gerekir. Geçmişte olduğu gibi devrimden sonra pratikleşme anlayışı özgürlük mücadelemizi bir yüzyıl daha geriye çekme anlamına gelir ki, Marksizmin iki yüz yıllık kapitalizm çözümlemesi, reel sosyalizmin ise […] read more

On Kasım 9th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Kadınlığa ve tanrıçalığa dair! —5-


Tanrıça kültürü; insanlığın kaybettiğini kabul etmeyen ve insanlığa kaybettirilen anlamı tekrar kazandırma kültürüdür. Tanrıça kültürü; pozitif ayrımcılığı, cins eşitliğini aşan, özgürlüğü esas alan, akış halidir. Bu kültür donmuş formlara gelmeyen, esnek, akışkan enerjinin özgürlükle ifade bulduğu ve kadın özüne en çok yakışan kültür olduğuna inanmak, yaşamak ve mücadele etmek için gerekçelerimizi çoğaltır. Tanrıçalık bir konum […] read more

On Kasım 3rd, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

KADINLA ÇOĞALMAK MI, KADINI AZALTMAK MI?


Evrensel gerçeğin en fazla sorunsallaştırılan boyutu kadınla çoğalım konusudur. Kaçınılmaz olandır ama bu kaçınılmaz olan kendi kaçınılmazlığına karşı bir silaha dönüştürülmüştür. Evrensel olduğu kadar evrene karşı bir silah haline gelmiştir. Neden kadınla çoğalmak kaçınılmazdır? Çünkü evrendeki tüm türler dişil öğenin öncülüğünde, taşıyıcılığında ve belirginliğinde çoğalarak evrensel döngüyü, akışı oluştururlar. Kadınla çoğalmak da bu evrensel döngü […] read more

On Ekim 28th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Sevilecek kadına dair! -4-


Bugünün kadınıyla yaşanmaz demek çok kolay söylenebilecek bir söz gibi duruyor karşımızda ama öyle değildir; bunu söyleyebilen dil, tarihte eşi benzeri olmayan bir yalanı çözme aklına erişmiş demektir. Demek ki bugünün kadınının dününden, tarihinden, güzelliklerinden ve kutsallığından kopartıldığı bilince çıkarılmış oluyor ki külçe kadar ağır olan bu söz söylenebiliyor. Zira kendini ve tarihi bilmeyen hiçbir […] read more

On Ekim 22nd, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

KÜLTÜREL AYRIŞMALAR! (-4-)


Tarihte karşımıza çıkan temel gerçeklerden biride kadının ekim işiyle, erkeğin ise avcılıkla uğraştığına yöneliktir; bu anlamda kadın eken, yetiştiren, büyüten ve toplayan, erkekte avlamak için pusu kuran, tuzak hazırlayan, kurnazca komplolar kurup öldürme eğilimine girişen oluyor. Kadının evcilleştirip beraber yaşamaya çalıştığı hayvanı, erkek ise avlıyor. Kadını yerleşip bahçede kurumlaşırken, erkek uzak ve göçebeliğe yol alıyor, […] read more

On Ekim 1st, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Kadına dair kurgular !-3-


Kadının ne olduğuna dair sayısız imge, sembol ve yargı yaratılmıştır. Ama her imge sis perdesini daha da kalınlaştırmıştır. Yine hiçbir insana uygulanmayan ahlaksızlıklar, günahlar kadına uygulanınca gizli kapaklı yapılır, tecavüzler örtüktür, kadınların erkeğin uyuyan güdülerini uyandırdığı ise açık… Kadınlara gizliden sahip olunur, kapalıdır ama kadınların günahı agoralarda, recm meydanlarında ödetilince her şey açıktır… Artık açıklık […] read more

On Eylül 20th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

KÜLTÜRDE: MADDE VE MANA! (-3-)


Kültür aslında toplumun bedenleşmiş hali, birbiri içine geçmiş değerlerin silsilesi olmak kadar toplumsal tarihinde gerçek anlamda ruhunu ifade eder. Bir toplumun manevi dünyasını şekillendiren, zihin ve duygu dalgalanmalarına anlam katan, insanın kültürleşebilme özelliğidir ve bu özellik tarihin akış seyrini bambaşka mecralara akıtmıştır. Görüyoruz ki kültüründe hem ruhu hem de bedeni vardır. Bu anlamda kültür toplumun […] read more

On Eylül 18th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Kadına dair niyetler ve zihniyetler! -2-


Kadın kelimesinin yanında; mal, mülk, nesne, beden, ölüm, karanlık, korku gibi kelimeler çokça kullanılır. Ama nedense bu kadar kötü isimlendirmeye rağmen kadınla birlikte olmanın çelişkisi fazla yaşanmaz. Daha çok “nasıl oluyorsa olsun ama benim olsun” anlayışı hâkim. Çirkinleştirenin çirkinle yaşama mecburiyetinin çıkmazı, kör tuzağı gibi bir durum. Öyle ki kendini, kendi elleriyle yaratmayan kadın hiçbir […] read more

On Eylül 15th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

İNSANIN ANLAM DÜNYASI! -2-


Eğer bu gün nefes alıp verebiliyorsak bunu neolitik kültür devrimine borçluyuz, insanın olağan üstü bütün özelliklerini şekillendiren, kültürleşen bu günkü yaşamın prototipini yaratan ana kadının yurdunda insanlaştık ve insan olduğumuz için kültürleştik, bu bizim toplumsal diyalektiğimizin ta kendisi oluyor. Kendine anlam katmasını bilen ve anlam yaratan varlık olmanın biricikliğini tarihsel kültür sayesinde yaşıyoruz. Anlam yaratan […] read more

On Eylül 12th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by