Kadın gerçekliğine dair! —1-


Mevcut dünya sınırlarında hiçbir ülkenin kutsal sayılabilecek, saygıya değer, sevilecek kadını yoktur, demek çok keskin bir yargı ama acımtırak bir doğru. Kutsallıktan boşalan bir çağın, yalan ile örülmüş bir tarihselliğin eşiğinde duran insanlık, bu günahla yaşayarak her gün kavruluyor. Kadını tutuşturmayı amaçlayan ateş artık bütün evreni, insan olmaya dair bütün anlamları yakıyor. Kadınlara eskileri hatırlayabilecekleri, […] read more

On Ağustos 18th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

KÜLTÜR: İNSANIN HAFIZASI! (-1-)


Kültür derken kafamızda nasıl bir kotlama ile karşılaşırız? Aklımıza ne gelir, nasıl şifrelenmiştir beyin kıvrımlarımızda kültür… Kültüre bir tanım bulmak sanıldığı kadar kolay değilmiş, her şeyden önce algımızın statik değil, dinamik olması şartmış. Çünkü kültür mekanik değil kuantumiktir. Dinamik bir karakter sahibi olan ve insanlığın yaşını ortaya koyan, insan eylemlerinin bütünü olan kültürün canlı bir […] read more

On Ağustos 14th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

HİNDİSTANLI KADINLAR…

Hindistan toplumuda aryen kültürle M.Ö 2000-1500’ler arasında tanışmıştır. Buda Hint’lilerin neolitik kültürün toplum ahlakını yaşadıklarının bir kanıtıdır. Bunu besleyen oldukça önemli gerekçe ise M.Ö 500’de uygarlık karşıtı ahlak felsefesini esas alan dinlerden en önemlilerinden biri olan Buda dini gerçekliği olmaktadır. Budizmin uygarlığa tepkili olduğu ama ekolojiye de yakın bir din olduğu bir çok mitolojik anlatımlar […] read more

On Ağustos 6th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Tarihsel Toplum Ekonomisi


Ekonomi kavramı evrenseldir. Tüm canlılar âleminde metabolizma olayındaki madde alışverişinin düzenlenmesi olarak en genel bir tanıma kavuşturulabilir. Cansız maddeden canlandırıcı madde elde etmek ve bunu tüketerek tekrar cansız maddeye dönüştürmek ekonomik faaliyetin özüdür. Toplumun da oluşum ve varlığını sürdürmede bu faaliyetten yoksun kalamayacağı açıktır. Fakat diğer bağlantılı gerçek, canlılık olmadan da -zihniyet, ruh olarak anlamlandırılır- […] read more

On Ağustos 6th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

Tecavüz iktidarlaşma rejimidir!


Tecavüz; derken insanın kültürleşmesine dair bir şeyler düşünmek zor geliyor, tecavüzü insan eylemi olarak kabul etmekte hakeza öyle bir gerçekliğe tekabül ediyor. İnsanlık adına ve kadınlık kimliği adına hafızayı zorlayan ve anlamlaşmada engeller oluşturan konuların başında geliyor tecavüz. Çünkü tecavüz evrensel ilkelerin dışına çıkmış, insanlıktan düşmüşlüğü ifade ediyor. En çirkin savaş yöntemi ve zihniyet biçimi […] read more

On Ağustos 5th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Tecavüz Kültürü!…


Rotinda AMED Tecavüz, oldukça ağır  bir söz ve kadının ruhsal dünyasını işgale uğratan bir kavram. Tecavüz, sapkınlıktır, soysuzluktur ve devlettir… Tecavüz bir insanlık suçudur. Zorla yapılan tüm uygulamalar -başta kadın üzerinde denenmiş olsa da- aslında tüm topluma uygulanan bir yöntem ve saldırı biçimi olmuştur. Onun için tarifi çok ama uygulanması toplumsal kaos ve felakettir bir […] read more

On Temmuz 27th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Ekolojik-Ekonomik Toplum


Dicle TEKMAN İlk toplum ya da insan doğanın bağrında gelişmiş, onunla bir uyum içerisinde yaşamıştır. Doğal toplum dediğimiz Neolitik çağ M.Ö. 12000 – 3000 dönemi yaşandığı arkeolojik-etnolojik-etimolojik vb. bilimler tarafından kanıtlanmakta ve halen de yapılan kazılar, tarihi buluşlarla gerçek tarih açığa çıkmaktadır. Klanlar halinde yaşayan bu ilk insan toplumu, ilkel komünal toplumu olarak tanınan fakat […] read more

On Temmuz 27th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Toplumun oluşturucu gücü: TARİH


Toplumlar tarihleriyle vardır. Tarih olmaksızın, bir toplumdan, toplumun değer yargılarından, geçmişinden, bu gününden ve yarınlarında bahsedemeyiz. Toplumlar kendisini tarihleriyle anlaşılır kılabilir ve tarihin ışığında yarınlara uzanabilir. Tarihten kopuk, bugünle sınırlı ya da gelecek hayalleriyle süslü bir yaşamın doğru temellerde yaşanılması imkânsızdır. Çünkü doğru yaşamın temelleri tarihle ele alındığı derece ayakta kalabilir ve üzerinde sınırsız bir […] read more

On Temmuz 25th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Tecavüz kültürünün pratikleştiricisi mutka ve recm


Sarya Onur Bin yılardır süre gelen ortaçağ zihniyetinin günümüz dünyasına yansımaları çok daha acımasız olmaktadır. İnsanın, insan olmanın değer yargılarından uzak, halkların kültürlerini, maneviyatını yok sayan bir rejimle karşı karşıya olan bu toplumsal gücün yaşadığı yaşam koşulları âdeta haykırmaktadır. İnsan olmanın, kadın olmanın değer yargılarına haykıran bu toplumsal gerçekliği oluşturan ve baskı uygulayan zihniyeti nasıl […] read more

On Temmuz 25th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by

Gerilla günlüğü …


Her günü destanlara konu olan dağların patikalarında yürürken onlarca güzel insanın ayak izlerinden yürüdüğümüzün bilinciyle ilerliyoruz. Zagros eteklerinde yürüyüp bir zamanlar buralarda eski gerillaların halay çektiğini düşünmemek imkânsız, kaç gerilla asırlık ağaçların gölgesinde oturup günlük yazdı acaba? Şimdilerde hayal ettikleri birçok şeyin geçekleştiğini onların o zaman yazdığı günlükleri okudukça anlıyoruz. Bizler şimdi onlarca gerillanın hayal […] read more

On Temmuz 24th, 2013, posted in: Jineoloji, KJKONLINE by