2015 Kadın Özgürlük Yılı Olacaktır

KJK- BAYRAĞI[1]Ortadoğu’da kapitalizmin ve statükocu ulus devlet yapılarının yürüttüğü hegemonya savaşının ortaya çıkardığı savaşlar ve kaosla en kadim halklara reva görülen boğazlaşmalar, trajediler, yoksulluk, baskı ve insanlık dışı yaşam koşulları bölgemizi tarihsel bir dönüm noktasına getirmiştir. Halkların kendi öz iradesiyle bütün kültürel, dinsel-mezhepsel ve etnik renkliliği içerisinde demokratik çoğulcu bir öz yönetim modeli bu koşullarda artık bir ütopya olmaktan çıkmış; başta Kobani-Afrin ve Cizre olmak üzere Kürdistan’ın birçok alanında demokratik özerk yaşam ve sistem alternatif yaşam ve model haline gelmiştir. Devlet olmayı hedeflemeden kendisini yöneten, savunan ve inşa eden Mezopotamya halklarının ortak demokratik özerk kanton sistemi çağımızın en ilerici ve demokratik sistemi olarak Ortadoğu’nun çoraklaştırılmış ve kana bulanmış topraklarında bir kardelen direnci ile yeşermektedir. Büyük bedellerle Ortadoğu’nun demokratik direniş ve çözüm iradesi ortaya çıkmıştır.

2015’E UMUTLA GİRİYORUZ

Demokrasi, barış ve çözüm umudunun yükseldiği bir yılı geride bırakıyoruz. Kobani şahsında 2014 yılı son asırların en anlamlı ve dünya halklarında umut yaratan direniş savaşı yaşandı. Önderliğimizin Demokratik Çözüm Manifestosu Kürdistan’da her türlü insanlık dışı savaş dayatımına karşın yaşam bulmaktadır. 2014 yılı demokratik çözümün gelişiminde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Ortadoğu bir demokratikleşme hamlesine geçmiştir. Bir bütün olarak Kürdistan bu hamlenin dinamosudur. 21. Yüzyıl dünya halklarının demokratik konfederal sistemle buluştuğu bir yüzyıl olacağı umudunu en çok 2014 yılında gördük. Bu umutla 2015 yılına giriyoruz. Halkımızın büyük bir direniş savaşı içerisinde sergilediği kahramanlık önümüzdeki yılı bu umudun yaşam bulacağı bir yıl haline getirmiştir.

2015 ÖNDERLİKLE BULUŞMA YILI OLACAK

2015 yılı Özgürlük Temelinde Büyük Buluşmaların ve Demokrasiyi İnşa Etmenin Yılı olacaktır. Kadın Özgürlük Yılı olacaktır. Halkımızın kendi özgürlüğünü sağlayarak Önderliği ile buluşmasının yılı olacaktır. Bu anlamda yeni yıl halkımız için bir bayram, direnişle kendini inşa ve özgürlüğünü sağlama yılıdır. Bu inançla halklarımızın yeni yılını kutluyoruz. Yeni yıl her anlamda büyük bir bilinçle yaşam ve özgürlük seçeneğini açığa çıkarmak ve bunu başta 2015 genel seçimleri olmak üzere her alanda bunun örgütlenmesini ve ifadesini ortaya koyma yılı olacaktır. Halkımızın bu hazırlık, birikim ve bilinçle özgürlüğün demokratik kurum ve inşasını sağlayacağına inanıyor; başta kadınları ve gençliği olmak üzere herkesi bu büyük inşanın birer neferi ve kurucusu haline gelmeye çağırıyoruz.

On Aralık 31st, 2014, posted in: KJK Basın Açıklamaları, KJKONLINE, KJK Gündemi by