2015 Yılında Kadın Rönesansını Gerçekleştireceğiz

leyla agiri kjk yürütme koordinasyon üyesiKJK Yürütme Koordinasyon Üyesi Leyla Agıri 2014 yılında Kadın Özgürlük Hareketi açısından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Değerlendirmesinde çarpıcı belirlemeler yapan Agıri 2014 yılını değerlendirirken bu yılı sistemsel ve zihinsel inşa yılı olarak ele aldıklarını belirtirken “Bu gelişmeler ve kazanımlar sonucu biz sadece Ortadoğu’da değil, dünyada da tüm kadın hareketlerine öncülük yapabilecek bir düzeye geldik, ki biz bunu en son Kobani’de açığa çıkan gelişmelerle birlikte gördük” dedi.

Kadın yüz yılına giriş yaptık

2014 yılında Kadın özgürlük hareketinin geliştirmiş olduğu hamlelere de değinen Agıri “2014 yılını kadınlar açısından Önderlikle buluşma yılı olarak tanımladık. “kadınlar Önderliği ve özgürlüğü için eylemde” kampanyasını başlattık. Bu kampanyamızın amacı Önderliğimizin etrafında var olan Gladyo çemberini kırmak, Önderliğimizin güvenlik ve sağlık koşullarını düzeltmekti. Bu açıdan başta inşa çalışmaları olmak üzere kadının eylemsel gücünü daha radikal kılmak ve daha örgütlü hale getirmeyi amaçlıyorduk” dedi. Konuşmasında kadınların demokratik özerk inşa çalışmalarına da değinen Agıri, bugün Rojava’da yaşanan kadın devrimiyle inşa çalışmaları kantonlarda yürürlüğe girmiştir belirlemesinde bulundu. Konuşmasının devamında Agıri “ Önderliğimiz 21. Yy kadın yüz yılı olarak belirlemişti. Var olan sisteme alternatif olarak Rojava’da açığa çıkan gelişmeleri ele aldığımızda gerçekten bir kadın devrimine, kadın Yüz yılına giriş yaptığımızı söyleyebiliriz” dedi.

KJK sistemindeki değişimleri de ele alan Agıri “9 yıl boyunca KJB olarak sistemimizi tanımladık. Hem kadın bağlamında sorunların büyümesi hem de bu bağlamda ihtiyaç ve taleplerin büyümesi artık sistemin dar kaldığını gösteriyordu” dedi. Konuşmasının devamında Agıri “hareket olarak daha önce hitap ettiğimiz kesim çoğunlukla Kürt kadınlarıydı. Fakat konfederalizm perspektifimizde daha kapsamlı bir yapılanma ihtiyacı vardı. Bütün kültürleri, renkleri içine alan bir örgütlenmeye ihtiyaç vardı. Bu temelde hareketimizin kapsamını genişletme kararlığına ulaştık” dedi.

Önderliğimiz diğer kadın hareketleri tarafından da bir irade olarak tanınmaya başlandı

Konuşmasında İŞİD saldırılarını da değerlendiren Agıri “İŞİD, erkek terörünün en uç ve en pervasız biçimidir” belirlemesinde bulundu. İŞİD’in kadın politikalarına da değinen Agıri “Kadını tekrardan erkeğin kölesi yapmayı, toplumu tekrardan devletin kölesine dönüştürmeyi İslam kılfı altında meşrulaştırmaya çalıştı. Bunların hepsi kadın açısından çok temel mücadele gerekçelerine dönüştü” dedi. Bugün İŞİD çetelerine karşı Kobani ve Şengal’de yaşanan direnişin kadın mücadelesini daha da güçlendirdiğini ve dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdığına da dikkat çeken Agiri “Arin Mirkanlar, Saryalar öncülüğünde yüzlerce kadın şahsında gelişen bu direniş, bütün kadınlara, bölge kadınına, dünya kadınlarına yeni bir mücadele ruhu aşıladı” diye sözlerine ekledi.

Kobani ve Şengal direnişinin kadınlar açısından açığa çıkardığı sonuçları değerlendiren Agiri bu gün Ortadoğu’da üçüncü dünya savaşının yaşandığını ve bu savaşın merkezinde kadınların olduğunu belirtirken, bu direnişle Kadın özgürlük hareketinin daha da enternasyonalistleştiğini de dile getirdi. Konuşmasının devamında Agiri “ daha önce diğer kadın hareketleri bizi iki nedenle kabul etmiyorlardı. Birincisi Önderliğimizin erkek olmasıydı. İkincisi ise kadının silahlı bir güç olarak kendisini örgütlemesi noktasıydı. Fakat bu gün gelinen aşamada Kobani ve Şengal direnişiyle Önderliğimiz diğer kadın hareketleri tarafından da bir irade olarak tanınmaya başlandı ve kadının öz savunmasız olamayacağı anlaşılmıştır” dedi.

YJA STAR ve YPJ güçlerinin direnişi bizim katliamlara cevabımızdır

Şengal katliamına da değinen Agıri “Şengal’i kurtarma operasyonları devam ediyor. Şengal’deki direnişimiz bizim özeleştirimizdir. Orada yerinde ve zamanında güçlü bir örgütlenmeye gidemedik. Bu noktada yetersizlikler yaşandı. Fakat bu gün orada YJA STAR ve YPJ güçlerinin direnişi bizim orada yaşanan katliamlara cevabımızdır” dedi. Şengal’deki kadın örgütlemelerini de ele alan Agıri “Tek bir örgütsüz kadın bile kalmayacak. Ezidi kadınlarının eğitim ve örgütlenme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Toplumsal inşa çalışmalarında bu kültürün de güçlü bir yaşam bulması açısından da çalışmalar söz konusudur” diye belirtti.

Konuşmasında toplum içerisinde yaşanan kadın katliamlarını da değerlendiren Agiri “toplumsal alan sorunları itibariyle katliam ve cinayetler konusunda, her yere ulaşma noktasında ve gerekli örgütlenmeleri oluşturmada eksiklikler var. Bizim için en temel ihtiyaç örgütlülük, öz bilinçle öz savunmayı yaratmaktır. Su ve havadan önce bizim için gereken örgütlenmedir. Biz örgütlülüğümüzü yarattığımız oranda bu pervasızlaşan erkek terörüne karşı durabiliriz” dedi. Afganistan ve Tunus’ta gelişen kadın örgütlülüğüne de değinen Agiri “ bugün diğer kadın hareketleri için bir model, alternatif bir sistem durumundayız. Bugün Tunus’ta kadın partisi kuruldu, Afganistan’da kadınlar öz savunma birliklerini kurdular. Bu kadınlar açısından büyük bir gelişmedir” diye sözlerine ekledi. Agiri kadına yönelik saldırıların geliştikçe, kadınlar cephesinden direnişin de daha çok güçlendiğini belirtirken “Her gün kadın katliamları var. Direniş arttıkça saldırılar da artıyor. Kadın cephesinde bir uyanış var. Buna karşı bunu ezmeye çalışan, bastıran bir erkek yaklaşımı politikası var. Buna karşı bizim daha örgütlü olmamız, ortaklaşmamız gerekir, dönemin stratejik yaklaşım gerekliliği var. Bütün kadınları bu stratejik tutum içinde olmalı temel bir sorumluluktur” dedi.

Dünya kadın kurultayını yapma hedefimiz var

Kadın Özgürlük Hareketinin 2015 yılı planlama ve hedeflerini de açıklayan Agiri “önümüze 2015 yılı açısından büyük planlamalar yaptık. Üçüncü Kürt kadın ulusal konferansı gündemdedir ve 2015 yılının en temel çalışmasıdır” dedi. Konuşmasının devamında Agiri “dünya kadın kurultayını yapma hedefimiz var. Şimdiye kadar başka kurumlar yaptı, başka kadın hareketleri yaptı. Bu kurultaylara biz katılımcı düzeyde gittik. Bu sefer biz bizzat bunun öncülüğünü yapacağız” dedi.  Kadın hareketinin diğer kadın hareketleriyle yaptıkları çalışmaların sonuçlarını da konuşmasında değerlendiren Agıri “Geldiğimiz aşamada gerçekten enternesyonalist kadınlarla Kobani’de açığa çıkan ortaklaştırmayı karşılayacak bütün dünya kadın harekeleriyle kalıcı bir ortak mekanizmaya ihtiyaç var. Bunu Ortadoğu’da gerçekleştirmek istiyoruz. Geçen sene bir Ortadoğu kadın kıta toplantısı yaptık, bu toplantının devamını getirmeye çalışacağız” dedi.

2015 Yılı planlamalarına değinirken Agiri “biz PAJK öncülüğünde kadın rönesansını Ortadoğu’da geliştirme hedefine sahibiz. Kadın açısından uyanışı etik, felsefik anlamda ilerletme yolunu açacaktır” dedi.

Konuşmasında müzakere sürecine de değine Agiri “ kadın hareketi olarak biz Önderliğimizin göndermiş olduğu protokollerin arkasındayız ve müzakere sürecinin başarıya ulaşması için gereken desteği vereceğiz” dedi. Agiri konuşmasının sonunda “kadınlar özgürleşme yolunda büyük adımlar atmış durumda. Özgür Önderlikle özgür bir yarın yaratabilmek için bütün kadınları daha güçlü örgütlenmeye, direniş çemberinde halkanın birer parçası olmaya çağırıyoruz.’ dedi.

Aza Rojiyan-Tamara Asmin

On Ocak 1st, 2015, posted in: KJKONLINE, KJK Gündemi by