Felluce katliamı kadınlar için isyan gerekçesidir

KJK- BAYRAĞI[1]Felluce’de ‘cihat nikahına’ razı olmayan 150 kadını katleden DAİŞ çeteleri özünde Ortadoğu’nun kadim kültürünü katletmek istiyor. Ortadoğu, her geçen gün artan kadın katliamlarının pençesizde kimliksizleştirilme, tarihsizleştirilme ve köksüzleştirme ile karşı karşıya kalmaktadır.

Şengal’de kaçırılıp tecavüz edilen ve sokaklarda bir köle gibi satılan Êzîdî kadınlar, Rojava’da en vahşi biçimde katledilen Kürt kadınları ve çocukları, Musul’da katledilen Süryani, Asuri, Türkmen, Arap ve Kürt kadınları ve yine Felluce’de DAİŞ’in ‘cihad’ adı altındaki tecavüzüne karşı koyduğu için idam edilen kadınlar… Ve daha yüzlerce, binlerce katliamla kadına şiddetin en uç biçimi dayatılmıştır.

AKP ve uluslararası güçler tarafından faşist tekçi zihniyetinin en örgütlü gücü haline getirilen DAİŞ çeteleri, önüne gelen tüm kültürleri ve yaratıcısı kadınları katletmeye devam etmektedir. Devletlerin ne kadar toplum ve kadın sabıkalı vatandaşı varsa hiçbir engel ile karşılaşmaksızın DAİŞ’e akmaktadır. DAİŞ faşist çetelerinin eliyle ardı arkası kesilmeyen işgal ve vahşetlerle Kürdistan ve Ortadoğu’nun her yerinin ve her anının yeni bir vahşete gebe bırakılmak istenmektedir.

Ortaçağ’da ‘cadı avı’ altında karanlığa gömülen, dünya tarihi, ikinci karanlık çağını yine sistem eliyle ‘cihat’ adı altında yapılan toplu kadın katliamları ile yaşanmaktadır. Kölelik döneminde dahi yaşanmayan bu kadın vahşeti, dünya halkları ve kadınlar için isyan gerekçesidir. Bu katliamcı zihniyetin tetikçisi olan DAİŞ çetelerinin yarattığı toplu mezarlar, göçler ve katliamlar herkesi yakmadan kadınlar başta olmak üzere tüm halklar öz savunma ile bu vahşet ateşini söndürmelidir. Her yer er an bir direniş kalesine dönüştürmelidir. Tüm kadınlar Şengal ve Kobanê direnişi etrafında birleşmeli ve başta öz savunma olmak üzere yaşamın her alanında örgütlü olabilmelidir. Bu amaçla tüm kadınları aktif mücadeleye, örgütlülüğe çağırıyoruz.

On Aralık 19th, 2014, posted in: KJK Basın Açıklamaları, KJKONLINE by