Hindistan’da tecavüze karşı imza kampanyası

topluma-kast-kadina-vahset-13422-669x3212.082.659 kişi imzaladı. Hep birlikte hedefimiz 2.500.000

Yardımına ihtiyacım var. Hindistan’da iki genç kız evlerinin yakınındaki arazide toplu tecavüze uğradıktan sonra bir ağaca asıldı ve iktidar partisinden bir bakan buna tecavüz “sosyal bir suçtur… bazen doğrudur, bazen yanlış” diyerek tepki verdi.

Bu iğrençlik ne yazık ki münferit bir olay değil. Ben de üst düzey bir polis memurunun gözü önünde saldırıya uğradım ve bu konuda hiç birşey yapılmadı. Sistemin Hindistan’ın kadınlarını tamamen yüzüstü bıraktığını biliyorum. Ama hep birlikte bunu değiştirebileceğimizi düşünüyorum.

Ülkemin yeni lideri seçim kampanyasını, seçildiği yer olan kutsal şehir Varanasi’yi önemli bir turist merkezi olarak yeniden inşa edeceği sözü üzerine kurdu. Eğer kadınların korunması için bir milyon ses gücünde küresel bir çağrı inşa eder ve Başbakan Modi’nin şehrini bununla donatırsak, turizm planını korumak için harekete geçmek zorunda kalacaktır..

Böylesi bir ilan kampanyası Hindistan’da daha önce hiç gerçekleştirilmedi. Ama bu ulusal bir kriz ve esaslı bir eylemlilik gerektiriyor. Kadına karşı şiddetin sona ermesi için acil eylem talep eden Hindistan hareketine katılalım. Uzmanlar, tecavüz salgınını sona erdirmek için acilen ihtiyaç duyulan reformlara yönelik sağduyulu bir plan içeren bir kadın manifestosu kaleme aldı. Planda yasal değişiklikler, polislik, tıbbi ve psikolojik destek ve son derece önemli olan kamu eğitimi yer alıyor. Diğer büyük partiler bu manifestoyu destekledi ve şimdi Modi de desteklemeli. Hemen imzala — Hindistan’ın kız çocuklarının ve kadınlarının korunmasını talep etmek için iki milyon kişiye ulaşalım.
Alaphia Zoyab, Avaaz kampanyacısı

Hindistanda tecavüz salgını

Genel Seçim Kadın Manifestosu

Altı maddelik bu plan Hindistan’ın tamamında kadın ve kız çocukları için gerçek bir değişim sağlayabilir.

1. Eşitlik Konusunda Eğitim:
Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddet kültürünü sona erdirmek için kapsamlı, uzun vadeli ve gereken fonun sağlandığı kamu eğitim programlarını hayata geçireceğiz. Programlar arasında SMS, radyo ve televizyondan kamusal kampanyalar, okullar için erişilebilir ders programları, öğretmenlerin ve doktor ve avukatlar gibi uzmanların eğitimi için modüller yer alacak. Böylece hem kentlerde hem kırsal alanlardaki kadın, erkek, kız ve oğlan çocuklarına ulaşacağız.

2. Etkili Kanunlar:
Her bir hükümet kurumunun, kadına yönelik şiddetin sona ermesini hedefleyen yasaların uygulanmasına yönelik detaylı bir eylem planı hazırlamasını sağlayacak ve bu planları finanse edeceğiz. Eyalet yönetimleriyle birlikte çalışarak şiddet suçları kurbanı olan kadınlara kapsamlı hizmet sağlanması için çalışacak, her bir polis bölgesinde tek bir yerden 24 saat hizmet verecek kriz merkezleri ve sığınma evleri kurmaları ve hızla maddi tazminat vermeleri için gereken fon ve yardımı sağlayacağız. Çocuklara cinsel istismarın önlenmesi için köylerdeki ve kentlerin gecekondu mahallelerindeki çocuklar için güvenli çocuk bakımı ve çocuklar ve ebeveynler için bilgilendirme kampanyalarını da kapsayan kapsamlı bir plan oluşturup finanse edeceğiz. Kadına yönelik şiddet suçlarıyla ilgili konuya duyarlı ve adil, hızlı işleyen mahkemelerın kurulması için eyalet yönetimleriyle birlikte çalışacağız ve yargıç sayısını her 1,000,000 kişi için en az 40 olmak üzere arttıracağız. Ayrıca resmi hukuki yardıma erişimin artmasını, cinsel şiddet vakalarında maddi zararların Eyalet tarafından hızla ödenmesini sağlayacağız ve güvenli tanık koruma programları oluşturacağız.

3. Kadınlara yetki:
Halk Meclisi’nde (Lok Sabha) Kadın Kotası Kanunu’nu destekleyeceğiz ve mecliste politika ve uygulamayla ilgili tüm konsey, komite ve görev güçlerinde kadınların temsil edilmesini sağlayacağız. Toplumsal cinsiyet bağlantılı suç işlemiş olan adayların seçimlere katılmamalarını ve Halk Meclisi’nde kadın düşmanı yorum ve davranışlarını sona ermesini sağlayacak Davranış Kurallarının kabul edilmesi için destek vereceğiz. Şeffaf bir süreçle seçilmiş deneyimli uzmanlardan oluşacak Ulusal ve Eyalet Kadın Komisyonlarının özerk olarak faaliyet gösterme kapasitelerini güçlendireceğiz.

4. Halk için polis:
Kadınlara karşı işlenen suçlarla ilgili kapsamlı bir müdahale protokolü hazırlayıp yürürlüğe koyacağız ve yaygınlaştıracağız. Eyalet yönetimleriyle birlikte hizmet şartlarını değiştireceğiz ve polis ve savcıların atanmaları, terfi almaları ve cezalandırılmalarının toplumsal cinsiyet temelli tutum ve performanslarına bağlı olarak işleme konmasını sağlayacağız. Polis reformlarını hayata geçireceğimize ve yeni prosedürleri ihlal eden polis memurlarının soruşturularak gerektiği şekilde disiplin cezası almalarının sağlanacağına söz veriyoruz. Ayrıca kırsal ve kentsel alanlarda pilot projeler hazırlayarak tecavüzle ilgili kriz müdahale ekipleri kuracağız. Devletin ve devlet dışı aktörlerin ahlak zabıtalığı yapmasına sıfır tolerans gösterilecek.

5. Hızlı, kesin adalet:
Kadınlara ve cinsel azınlıklara yönelik şiddet ve ayrımcılığın devam etmesine yol açan ve kadınlara yönelik din, kast, cinsiyet, yaş, ekonomik statü ve engelliliğe dayalı ayrımcılığa doğrudan ya da dolaylı olarak izin veren yasaların değiştirilmesini destekleyeceğiz. Gebelik Öncesi ve Doğum Öncesi Teşhis Usûl Kanunu’nun kati olarak uygulayacağız. Mevcut yasalarda değişiklik yaparak evlilik içi tecavüze affın kaldırılmasını, Hindistan Ceza Kanunu’nun 337. Bölümü’nün iptal edilmesini ve tecavüzün, mağdur kim olursa olsun suç olmasını sağlayacağız. Rızaları olan 16 ve 17 yaşındaki çiftlerin başlarının tecavüz kanunlarıyla derde girmemelerini sağlayacak kanun değişikliğini yapacağız. Silahlı Kuvvetler Özet Yetkiler Kanunu’ndaki gözaltında tecavüz faillerinin cezasız kalmasını sağlayan maddeleri kaldıracağız ve çatışma alanlarındaki cinsel suçları izlemeleri ve kovuşturmaları için özel temsilciler atayacağız. Dalit ve Adivasi kadınlarına yönelik suçları sona erdirmek için Zulmün Önlenmesi (Değişiklik) Kanunu’nu yürürlüğe koyacağız ve toplumsal şiddete karşı devlet ve devlet dışı aktörleri sorumlu tutacak güçlü bir yasa çıkarılması için uğraşacağız. Kuzey Doğulu kadınlara yönelik ırksal ayrımcılık ve şiddete karşı etkin adımlar atacağız. Namus suçlarıyla mücadele için özel bir yasa geçirilmesi için zorlayacağız. Cemaat ve kast katliamları ile gözaltında tecavüzlerle ilgili uzun süredir devam eden davalarda hızla adaletin yerine gelmesi için gereken adımları atacağız.

6. Ekonomik gelişme:
Kadınlar için güvenli, onurlu ve kazançlı istihdam sağlayacağız. Tüm sektörlerde eşit işe eşit ücretin güvenceye alınması; Mahatma Gandi Ulusal Kırsal İstihdam Garantisi Planı (MNREGA) çalışanlarına kreş ve diğer önemli desteklerin sağlanması ve örgütlü ve örgütsiz sektörlerde çalışan kadın işçilerin hakları, onur ve asgari ücretlerinin güvencede olması için eylem planları hazırlanacak. Kadınların gayrı resmi harcırahlarla ‘gönüllü’ olarak çalıştığı ASHA (Akredite Sosyal Sağlık Aktivistleri) ve anganwadi (kırsal anne-çocuk bakım merkezleri) çalışanlarına kamu çalışanı statüsü vereceğiz. Örgütsüz sektör dahil olmak üzere iş hayatındaki bir dizi adaletsiz ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yasal değişiklik yapılması için zorlayacağız; Merkezi Hükümetin cinsel taciz yasasından aldığı yetkisini uygulayacağını taahhüt ediyoruz. Kadınlar için kapsamlı, prim katkısız yaşlılık (emekli) maaşı uygulaması getireceğiz. Kız çocukları için kaliteli eğitimi hızlandırmak için eylem planları oluşturacağız. Kadınların öz ailelerinde eşit mülk hakkı ve evlilik yoluyla adil paylaşım hakkı edinmesi için bir planlama yapacağız. Başta en yoksul bölgeler olmak üzere umumi tuvaletler yapılacak ve bütün kadınlar düzenli ve güvenli kamu ulaşıma erişebilecek. Kadınlar için kalkınma adaleti sağlayacağız ve toplulukların kaynaklar üzerindeki haklarına saygı göstereceğiz. Hazırlanacak altyapı, personel, eğitim, izleme ve değerlendirme gibi eylem planları merkezi finansmanla desteklenecek.

İlk imzacılar

Devaki Jain, Ekonomist ve Padma Bhushan Ödül sahibi
Karuna Nundy, Avukat, Hindistan Yüksek Mahkemesi
Kalki Koechlin, Aktör
Kamla Bhasin, Danışman, Sangat Güney Asya
Suneeta Dhar, Jagori
Poorna Jagannathan, Yapımcı, Nirbhaya The Play
Shalini Sarin, Başkan Yardımıcsı, Schneider Electric
National Federation of Dalit Women (NFDW – Ulusal Dalit Kadınlar Federasyonu)
National Alliance of Women  NAWO – Ulusal Kadın Birliği)
Renu Sethi, Kurumsal İlişkiler Müdürü, Alstom Güney Asya
Akhila Sivadas, Centre for Advocacy and Research (Savunuculuk ve Araştırma Merkezi)
Stree Mukti Sangathana, Mumbai
Women’s Voice (WV – Kadınların Sesi)
Urvashi Butalia, Zubaan ve Padma Shri Ödül sahibi
Juhi Jain
Ritu Menon, Women Unlimited ve Padma Shri Ödül sahibi
Indian Women Theologians Forum (Hindistanlı Kadın Teologlar Forumu)
Kavita Krishnan, Genel Sekreter, AIPWA
All India Progressive Women’s Association (Hindistan İlerici Kadınlar Derneği)
Indian Christian Women’s Movement (Hindistanlı Hristiyan Kadınlar Hareketi)
Shweta Goswami, Food for Life, Vrindavan Society (Yaşam için Gıda, Vrindavan Topluluğu)
Kavita Srivastava, Peoples’ Union of Civil Liberties (Halkın Medeni Haklar Birliği)
Sheba George, SAHR WARU : Women’s Action and Resource Unit (Kadın Hareketi ve Kaynak Birimi)
Swarna Rajagopalan, Prajnya
Arundhati Dhuru, National Alliance of Peoples’ Movements (Halk Hareketleri Ulusal Birliği)
Ayesha Kidwai, Profesör, JNU
Prabhleen Tuteja, Jagori
Pramada Menon, CREA
Prof Uma Chakravarti, Akademisyen, “Gendering Caste: Through a Feminist Lens” eserinin yazarı
Janaki Nair, Profesör, Tarih Çalışmaları Merkezi, JNU
Kiran Shaheen
Anita Ghai, Doç. Dr., Psikoloji Bölümü, Jesus and Mary College
Ayesha Kidwai
Aatreyee Sen, Foundation for Integrated Research and Development (Entegre Araştırma ve Kalkınma Vakfı)
Amba Salelkar, Inclusive Planet Center for Disability Law and Policy (Engelli Yasası ve Politikası için Kapsayıcı Gezegen Merkezi)
Lalita Ramdas
Asmita
Kavita Panjabi, Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü, Jadavpur Üniversitesi
Sheba Chhachhi, Artist
Astrid Lobo Gajiwala
Ramlath Kavil
Supriya Madangarli
Amrita Shodhan
Geetanjali Gangoli
LABIA
Sagari Ramdas
Antara Ganguli
Shraddha Chickerur
Monisha Behal, North East Network (Kuzey Doğu Ağı)
Anuradha Kapoor, Swayam
Kavitha Muralidharan
Sarmistha Dutta Gupta, Ebong Alap
Sr. Helen Saldanha, CBCI Office for Women
Rohini Hensman
Satyashodhak, A Feminist Collective (Feminist Kollektif)
Lena Ganesh
Nandita Shah, Akshara
Chinmayee
Chhaya Datar
Kamayani Bali Mahabal, Adv
Vimochana
Abha Bhaiya
D.Gabriele, Pennurimai Iyakkam
Sahiyar (Stree Sangathan)
Richa Minocha, Jan Abhiyan Sanstha (JAS)
Veena Ponacha
Prof. Dr. Vibhuti Patel, SNDT Women’s University (Kadın Üniversitesi)
Suhas Kolhekar
Pravah
Community: the youth collective (Topluluk: gençlik kolektifi)
Amrita Chhachhi
Nimisha
Dolon Ganguly
Anchita Ghatak
Ruth Manorama
Shreya Ila Anasuya, Avaaz

On Ekim 26th, 2014, posted in: KJKONLINE, Kadın Haberleri by