Kobanê ve insanlık için küresel seferberlik

1 kasım yürüyüşAralarında Nobel Barış Ödülü sahipleri ve filozofların da olduğu binlerce kişinin çağrısı ile 1 Kasım günü Dünya Kobanê Günü ilan edildi. Dünyanın dört bir yanında komiteler kuruldu ve yüzlerce yürüyüş organize edildi.

Kobanê için “DAIŞ’a karşı, Kobanê ve insanlık için küresel seferberlik” çağrısına Paris’ten Berlin ve Roma’ya, oradan İskandinav ülkeleri, Latin Amerika, Avustralya, Pakistan ve Hindistan’a kadar dünyanın dört bir yanında 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Bizde bulunduğumuz alanda bu yürüyüşe ilişkin tartışmalar yürüttük. Güneyli 43 örgütün katılımıyla oluşturulan bir platform var. Bu platform daha önce 1 kasım’da Kobane için yardım toplanması için güney’de merkezi yerlere sandık konması, bunun basın vb. çalışmalarla gündemleşmesini planlamışlardı. Bizlerde bu çalışmanın yanı sıra  öneri olarak 1 Kasım günü yürüyüş organize edilmesini sunduk. Buna ilişkin görüşmeler olacak. Ekte sunulan çağrı metniyle

Ey insanlık
Bugün Kobanê’de insanlık onuru büyük bir tehlike altında. Soyumuz orada, yani Kobanê’de kırılmak üzere. Tarihin en büyük kadın soykırımı Kobanê’de gerçekleşmek üzere, burada kadınlar büyük bir barbarlığın, büyük bir vahşetin pençesi altında. Erkeklerin bedenleri biçilmekte, yaşlıların başları gövdelerinden koparılmakta, çocuklar açlık ve susuzluktan dolayı can çekişmektedirler.

Kobanê’de insanlık öldürülüyor

Kobanê’de sadece Kürtler değil, herkes öldürülüyor. Kadınlar, erkekler, yaşılar, çocuklar katlediliyor; Kobanê’de sadece Kürtler vahşice vurulmuyor; Ermeniler, Araplar, Süryaniler, Arap da vuruluyor, Kobanê’de sadece Kürtlerin başları gövdelerinden koparılmıyor Fransızlıların, Almanlıların, Hollandalıların, Belçikalıların, Ameriklıların erkek ve kadınları da başları gövdelerinden koparılıyor. Kobanê’de Hıritstiyan, Yahudi, Aleviler, Êzîdî inancı da inkar ediliyor.

Kobanê’de, Şengal’de, Musul da, Kerkük’te, Humus ta, Keseb’ta, Halep’te, kısacası Kurdistan’da ve tüm Ortadoğu’da insanlık öldürülüyor, kavimler, uluslar, halklar soykırımdan geöiriliyor, hergün, her saat, her dakika yüzlerce, binlerce hayat sönüyor.

Kobanê’de kültürler yıkılıyor, sanatsal ürünler tahrip ediliyor, farklı diller ve düşünceler yasaklanıyor, ibadethaneler, mabetler, tapınaklar, camiler, kiliseler bombalanıyor.

Kobanê’de yaşamı kurtaralım

Kobné’de yaşanan sadece Kürtlerin, Arapların, Türklerın, Ermenilerin, Asurilerin-Suryanilerin değil, bir insanlık sorunudur, kutsal olan bir yaşam sorunudur.

O halde tehlike altında olan bu kutsal yaşamı hep birlikte kurtaralım, insanlığın onurunu kurtaralım, hayatı ve insanlığı kurtarmak için gencecik kadın ve erkekler yaşamı ölümüne savunuyor.
Barış için, hayat için, insanlık için, halkarın kardeşliği için, kadınların özgürlüğü için, yeni kadin ve erkelerin olmemesi icin hep birlikte Kobanê’yi kurtaralım.

Sessizlik daha fazla ölüm demektir

Kobanê’de zalimlerle mazlumlar, demokrasi ile diktatörlük, uygarlık ile barbarlık, özgürlük ile kölelik, yurtseverlik ile sömürgecilik arasında kıran kırana savaşıyor. Bu savaşta yüzlerce Kürt kadını, Kürt erkeği can verdi. Rojava harabeye dönüştü, Kobanê yerle bir oldu.

Ey insanlık buna sessiz kalmayın, vahşete “dur” deyin, barbarlığı lanetleyin, hayatı kurtarın. İnsanlık İspanya’da Franko faşizmine karşı koruyamamıştı. İspanya’da demokrasi, özgürlük ve dolayısıyla insanlık kayb etmiş; kazanan faşizm olmuştu. Bu kez insanlık, demokrasi, özgürlük ve Kobanê kazanmalıdır. Bunun için hep birlikte ruhumuz olan “Kobanê düşmeyecek, Kobanê kazanacak, kayb eden IŞİD faşizmi, Arap ve Türk milliyetçiligi olacak” diye haykıralım ve direnişin savaşçılarını selamlayalım.

Dünya yürüyüşü Tertip Komitesi

On Ekim 29th, 2014, posted in: KJKONLINE, Kadın Haberleri by